Colors Named 备忘清单

CSS 定义了一大组命名颜色,以便可以更轻松地编写和阅读常用颜色,这里列出了它的颜色名称/Hex rgb/十进制 rgb 数据

Named Colors

颜色颜色名称Hex RGB十进制 RGB
aliceblue#f0f8ff240 248 255
antiquewhite#faebd7250 235 215
aqua#00ffff0 255 255
aquamarine#7fffd4127 255 212
azure#f0ffff240 255 255
beige#f5f5dc245 245 220
bisque#ffe4c4255 228 196
black#0000000 0 0
blanchedalmond#ffebcd255 235 205
blue#0000ff0 0 255
blueviolet#8a2be2138 43 226
brown#a52a2a165 42 42
burlywood#deb887222 184 135
cadetblue#5f9ea095 158 160
chartreuse#7fff00127 255 0
chocolate#d2691e210 105 30
coral#ff7f50255 127 80
cornflowerblue#6495ed100 149 237
cornsilk#fff8dc255 248 220
crimson#dc143c220 20 60
cyan#00ffff0 255 255
darkblue#00008b0 0 139
darkcyan#008b8b0 139 139
darkgoldenrod#b8860b184 134 11
darkgray#a9a9a9169 169 169
darkgreen#0064000 100 0
darkgrey#a9a9a9169 169 169
darkkhaki#bdb76b189 183 107
darkmagenta#8b008b139 0 139
darkolivegreen#556b2f85 107 47
darkorange#ff8c00255 140 0
darkorchid#9932cc153 50 204
darkred#8b0000139 0 0
darksalmon#e9967a233 150 122
darkseagreen#8fbc8f143 188 143
darkslateblue#483d8b72 61 139
darkslategray#2f4f4f47 79 79
darkslategrey#2f4f4f47 79 79
darkturquoise#00ced10 206 209
darkviolet#9400d3148 0 211
deeppink#ff1493255 20 147
deepskyblue#00bfff0 191 255
dimgray#696969105 105 105
dimgrey#696969105 105 105
dodgerblue#1e90ff30 144 255
firebrick#b22222178 34 34
floralwhite#fffaf0255 250 240
forestgreen#228b2234 139 34
fuchsia#ff00ff255 0 255
gainsboro#dcdcdc220 220 220
ghostwhite#f8f8ff248 248 255
gold#ffd700255 215 0
goldenrod#daa520218 165 32
gray#808080128 128 128
green#0080000 128 0
greenyellow#adff2f173 255 47
grey#808080128 128 128
honeydew#f0fff0240 255 240
hotpink#ff69b4255 105 180
indianred#cd5c5c205 92 92
indigo#4b008275 0 130
ivory#fffff0255 255 240
khaki#f0e68c240 230 140
lavender#e6e6fa230 230 250
lavenderblush#fff0f5255 240 245
lawngreen#7cfc00124 252 0
lemonchiffon#fffacd255 250 205
lightblue#add8e6173 216 230
lightcoral#f08080240 128 128
lightcyan#e0ffff224 255 255
lightgoldenrodyellow#fafad2250 250 210
lightgray#d3d3d3211 211 211
lightgreen#90ee90144 238 144
lightgrey#d3d3d3211 211 211
lightpink#ffb6c1255 182 193
lightsalmon#ffa07a255 160 122
lightseagreen#20b2aa32 178 170
lightskyblue#87cefa135 206 250
lightslategray#778899119 136 153
lightslategrey#778899119 136 153
lightsteelblue#b0c4de176 196 222
lightyellow#ffffe0255 255 224
lime#00ff000 255 0
limegreen#32cd3250 205 50
linen#faf0e6250 240 230
magenta#ff00ff255 0 255
maroon#800000128 0 0
mediumaquamarine#66cdaa102 205 170
mediumblue#0000cd0 0 205
mediumorchid#ba55d3186 85 211
mediumpurple#9370db147 112 219
mediumseagreen#3cb37160 179 113
mediumslateblue#7b68ee123 104 238
mediumspringgreen#00fa9a0 250 154
mediumturquoise#48d1cc72 209 204
mediumvioletred#c71585199 21 133
midnightblue#19197025 25 112
mintcream#f5fffa245 255 250
mistyrose#ffe4e1255 228 225
moccasin#ffe4b5255 228 181
navajowhite#ffdead255 222 173
navy#0000800 0 128
oldlace#fdf5e6253 245 230
olive#808000128 128 0
olivedrab#6b8e23107 142 35
orange#ffa500255 165 0
orangered#ff4500255 69 0
orchid#da70d6218 112 214
palegoldenrod#eee8aa238 232 170
palegreen#98fb98152 251 152
paleturquoise#afeeee175 238 238
palevioletred#db7093219 112 147
papayawhip#ffefd5255 239 213
peachpuff#ffdab9255 218 185
peru#cd853f205 133 63
pink#ffc0cb255 192 203
plum#dda0dd221 160 221
powderblue#b0e0e6176 224 230
purple#800080128 0 128
rebeccapurple#663399102 51 153
red#ff0000255 0 0
rosybrown#bc8f8f188 143 143
royalblue#4169e165 105 225
saddlebrown#8b4513139 69 19
salmon#fa8072250 128 114
sandybrown#f4a460244 164 96
seagreen#2e8b5746 139 87
seashell#fff5ee255 245 238
sienna#a0522d160 82 45
silver#c0c0c0192 192 192
skyblue#87ceeb135 206 235
slateblue#6a5acd106 90 205
slategray#708090112 128 144
slategrey#708090112 128 144
snow#fffafa255 250 250
springgreen#00ff7f0 255 127
steelblue#4682b470 130 180
tan#d2b48c210 180 140
teal#0080800 128 128
thistle#d8bfd8216 191 216
tomato#ff6347255 99 71
turquoise#40e0d064 224 208
violet#ee82ee238 130 238
wheat#f5deb3245 222 179
white#ffffff255 255 255
whitesmoke#f5f5f5245 245 245
yellow#ffff00255 255 0
yellowgreen#9acd32154 205 50

HSL 颜色示例

0° Reds

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

30° Reds-Yellows (=Oranges)

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60° Yellows

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90° Yellow-Greens

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

120° Greens

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

150° Green-Cyans

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

180° Cyans

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

210° Cyan-Blues

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

240° blues

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

270° Blue-Magentas

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

300° Magentas

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

330° Magenta-Reds

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%